Uudet tarpeet ja tiedon suojaaminen

Organisaatiossa ihmiset ja työnkuvat vaihtuvat välillä erittäin nopealla syklillä jolloin vastaan tulee tilanteita, jossa käyttäjällä on useita tunnuksia useaan eri palveluun. Tilanteiden muuttuessa nousee esiin kysymys: Miten hallitset käyttöoikeuksia eri järjestelmiin ja pilvipalveluihin? Kuka vastaa tunnusten ylläpidosta? Kenellä on tieto kaikista jaetuista tunnuksista?

Hallitse käyttäjätunnuksia yhdestä paikasta

AD FS palvelun avulla käyttäjä pääsee kirjautumaan tarvittaviin palveluihin yksillä tunnuksilla. Palvelusta määritetään käyttöoikeudet palveluihin, joihin käyttäjällä on pääsy ja tarpeen mukaan oikeuksia voidaan lisätä tai poistaa.

Jos käyttäjä unohtaa salasanan, niin hänen ei tarvitse olla yhteydessä IT-tukeen, vaan hän voi itsepalveluportaalin kautta palauttaa unohtuneen salasanan kaikkiin palveluihin helposti ja suojatusti.

Tunnusten- ja pääsynhallinta

Tunnusten- ja pääsynhallinnan vaiheet

Autentikointi: Tunnistetaan käyttäjä/laite/järjestelmä esimerkiksi käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Kovempaa tietoturvaa vaadittaessa voidaan hyödyntää myös erilaisia vahvoja tunnisteita (esim. kertakäyttöisiä mobiilisalasanoja, biotunnisteita).

Auktorisointi: Myönnetään tunnistetulle identiteetille tämän roolin/ tehtävän mukaisen käyttövaltuudet määriteltyihin palveluihin ja järjestelmiin.

Hallinta: Kokonaisuuden keskitetty hallinta varmistaa, että kokonaisuus on jatkuvasti hallinnassa.

Jätä soittopyyntöHyödyt ja ominaisuudet

Hosting

AD FS -palvelun hyödyntäminen ei merkitse enää merkittävää kertainvestointia, maksat vain kuukausikulun palvelun käytöstä. Me teemme päivitykset ja ylläpidämme palvelun puolestasi.

Julkaisu

Tilaajan palvelut julkaistaan ja toimittajan kuormantasauspalvelusta. Tilaaja välttyy kokonaan oman kuormantasausinfrastruktuurin rakentamiselta ja ylläpidolta (Kuormantasaus sisältyy AD FS:n osalta AD FS palvelun hintaan).

Valvonta

AD FS -palvelun valvontaa suorittaa markkinoiden kattavin ”state of the art” valvontaratkaisu ValHal.

Ylläpito

Proaktiivinen ylläpito: ValHal statistiikan ja lokien analysointi – palvelun ja alustan päivitykset – ValHal hälytysten ratkaiseminen proaktiivisesti.

Reaktiivinen ylläpito: Palveluhälytysten ja palvelupyyntöjen ratkaisu 8:00 – 16:00 Accountor ICT valvomosta – Liiketoimintakriittisiin ympäristöihin tarjolla myös 24/7 ylläpito ja päivystys.

Pääsynhallinta palveluna

Tuotamme koko pääsynhallinnan AD FS infrastruktuurin palveluna konesalistamme tai tiloistasi valvottuna ja ylläpidettynä.

Meiltä löydät valmiit integroinnit kertakirjautumista varten useaan AD FS standardia tukevaan palveluun, kuten Office 365, Azure, AzureAD, Salesforce, Amazon AWS.
Lisäksi tarjolla on myös AD FS-autentikointia hyödyntävät AX ERP-järjestelmät.

Microsoft Azure Amazon AWS Salesforce Office 365

Oman AD:n kautta turvallisesti Azure AD:n palveluihin

Suoraan keskenään federoitujen palveluiden lisäksi käytössäsi on noin 2 500 kertakirjautumista tukevaa palvelua Azure aktiivihakemiston kautta (Azure AD).

Aktiivihakemistojen federointipalvelu (AD FS) tukee suoraan kahden tekijän tunnistautumista mahdollistavien ratkaisujen implementointia. Kahden tekijän tunnistautumisella viet sovellustesi turvallisuuden uudelle tasollesi.

Miten alkuun?

Käyttönottoprojektin ei tarvitse olla yritykselle kallis ja raskas. Aloittamalla helpoimmasta päästä saadaan aikaiseksi merkittävää etua. Esimerkiksi yhden hyvällä käyttöasteella olevan ohjelman vieminen pelkän kertakirjautumisen pariin tuo merkittävää etua.

Autentikointi

Auktorisointi

Hallinta

Auditointi

Kaksin kehityksen kärjessä Napa Group ja Accountor ICT

 

Globaalisti toimiva Napa Group valitsi IT-kumppanikseen Accountor ICT:n, koska arvostaa ketterää yllätysten hallitsijaa. Parin vuoden yhteinen taival on osoittautunut toiveiden mukaiseksi.

Napa Group on maailman johtava meriteollisuuden ohjelmistotalo, jonka tunnettu laivojen luokituslaitos, japanilainen ClassNK hankki omistukseensa vuoden 2014 keväällä. Koko globaalia meriteollisuutta hyödyttävä yrityskauppa ilmentää ohjelmistoratkaisujen kasvavaa merkitystä laivojen suunnittelun ja operatiivisen tehokkuuden lisääjänä sekä alusten turvallisuuden varmistajana.

Napan kaltaiselle ohjelmistotalolle tietotekniikan toimivuus ja ajantasaisuus on elintärkeää, joten yritys uudisti oman tietotekniikkansa perusteellisesti pari vuotta sitten. Uudistuksen toteuttajaksi pestattiin Accountor ICT ja sen tavoitteeksi asetettiin staattisten IT-palveluiden muuttaminen ITaaS (IT as a Service) -mallin mukaisiksi palveluiksi.

Kyseessä oli IT:n kokonaisvaltainen uudistus infrastruktuurista palveluihin. Siirsimme kriittiset palvelut omista tiloistamme Accountor ICT:n konesaliin ja samalla omaan käyttöömme rakennettiin täysin uusi konesali. Lisäksi uudistimme mm. verkot, työasemapolitiikan ja -mallinnukset, automatisoimme työasema-asennukset ja siirryimme osittain Office 365:n käyttäjiksi, Napa Groupin ICT-johtaja Kai Niskanen luettelee.

Työmäärä oli suuri ja aikataulu tiukka, mutta Accountor ICT:llä pidettiin projekti hallinnassa. Yritys on kokenut IT-alan ratkaisutoimittaja, joka asiantuntevan henkilöstönsä voimin tarjoaa räätälöityjä palveluita asiakkaidensa tarpeisiin.

 

Laatu paremmaksi, kulut kuriin

 

Office 365:n käyttöönotto osoittautui Napa Groupin IT-uudistuksen tärkeimmäksi projektiksi. Ohjelmisto otettiin käyttöön Napan Aasian toimipisteissä, sillä käyttäjien palveleminen Helsingistä käsin oli osoittautunut ongelmalliseksi liian suurien maantieteellisten etäisyyksien vuoksi.

Aasiassa käyttäjämme kärsivät laatuongelmista. Totesimme, että niiden poistamiseksi palvelut tuli siirtää lähemmäs käyttäjiä, joten pystytimme Office 365 -hybridiratkaisun Singaporeen, Microsoftin Office Online tenanttiin. Sen piiriin kuuluvat nyt kaikki Aasian maat sekä Intia, Niskanen kertoo.

Hybridiratkaisuun päädyttiin osin myös siksi, että Napa Group käyttää Benemenin LYNC-ratkaisua vaihdejärjestelmänä ja puhelinalustana, eikä Microsoftilla ollut tarjota vastaavaa vaihtoehtoa. Niskasen mukaan ratkaisussa on hyvää myös se, että nyt Napa Groupilla on oma järjestelmä Euroopassa ja oma Aasiassa, minkä ansiosta palveluiden laatu on selvästi parantunut.

Microsoft Officen ja Office 365:n sisältämä LYNC, yhdistetty viestintäratkaisu (Unified Communications), on osoittautunut korvaamattomaksi avuksi eri maiden ja maanosien välisessä yhteydenpidossa.

Olemme globaali toimija, joten eri toimipisteidemme välisiä konferensseja järjestetään satoja kuukaudessa. Ilman verkossa toimivaa yhdistettyä viestintäjärjestelmää henkilökunta joutuisi matkustamaan reilusti nykyistä enemmän, mikä olisi kallista ja aikaa vievää. Käytämme LYNC-yhteyttä myös Accountor ICT:n ja meidän, samoin kuin asiakkaiden ja meidän välisessä kommunikoinnissa, Niskanen toteaa.

Yhteydenpito onkin säännöllistä, sillä Napa Groupin IT-ympäristö on Accountor ICT:n arkkitehdin jatkuva kehityskohde. Accountor ICT toimii myös Napan laitetoimittajana silloin, kun asiakkaalle tarjottu ratkaisu sisältää sekä ohjelmisto- että laitetoimituksia.

 

Vahvuuksina ketteryys ja joustavuus

 

Napa Group on globaali konserni, Accountor ICT pieni suomalaisyritys – mikä kumppanuksia oikein yhdistää? Kai Niskasella on yhdistävistä tekijöistä selkeä käsitys.

Meitä yhdistää tarve pysytellä kehityksen kärjessä. Yhdelläkään IT-alan palveluntarjoajalla ei tänä päivänä ole varaa jäädä paikoilleen, ala kehittyy jatkuvasti. Napa Group haluaa palvella sekä talon sisäisiä että ulkoisia asiakkaitaan aina parhaalla mahdollisella tavalla ja yhtä laadukkaasti, oli asiakas missä päin maailmaa tahansa. Samaa kunnianhimoa osoittaa myös Accountor ICT ja sitä me arvostamme.

Accountor ICT:n ketterä organisaatio ja joustava toimintakulttuuri saavat Niskaselta kiitosta, samoin syvällinen Napa Groupin IT-ympäristön vaatimuksiin perehtyminen.

Puhumme Accountor ICT:n kanssa samaa kieltä. Se herättää luottamusta ja helpottaa yhteistyötä huomattavasti. Kouluarvosanoin ilmaistuna annan Accountor ICT:lle arvosanaksi kiitettävän yhdeksän. Suomalaisethan eivät periaatteesta koskaan anna täyttä kymppiä, vaikka aihetta olisikin! Niskanen sanoo.

Arvio on erinomainen, sillä Napa Group on vaativa asiakas. Sen tietää myös Accountor ICT, joka haistelee alan kehityksen suuntaa pystyäkseen tarjoamaan asiakkaalleen jatkuvasti uusia palveluita.

Yritämme pysyä kärjessä, yhdessä ja erikseen. NAPAN tulee kyetä luottamaan siihen, että saamme ensimmäisinä käyttöömme alan uutuudet. Esimerkkinä identiteetin hallintapalvelu (ADFS), jonka Accountor ICT ainoana Suomessa tarjoaa kahdennettuna pilvipalveluna, Kai Niskanen toteaa.

Lue koko tarina

Asiakkaitamme

Jätä soittopyyntöMuut palvelut

Tietokantapalvelua pilvestä

SQL on tietokantapalvelu, joka kattaa yrityksen tuottavuus-, joustavuus- ja skaalautuvuusvaatimukset. Se on nopeasti käyttöön otettavissa, kustannustehokas ja tarjoaa luotettavan, korkean käyttöasteen, jotta voit keskittyä ydinliiketoimintaasi.

Lue lisää

Jatkuvuuden hallinta

Liiketoiminnalle kriittisten palveluiden toiminnan jatkuminen kannattaa ja pitää turvata.

Lue lisää

Liiketoiminnan sovellukset ja prosessit valvontaan

Liiketoiminnan sovellukset ja prosessit valvontaan ValHal on sisällön valvontaan luotu edistynyt ratkaisu. Palvelumallina on pilvi, joka voidaan hankkia edullisesti ja nopeasti käyttöön. ValHal ei ainoastaan valvo laitteistoja, vaan myös liiketoimintaprosesseja sekä ympäristön laadullista käytettävyyttä.   Kerros 1: Hardware monitor Tämä näkymä tarjoaa ylläpitäjille täsmällistä, reaaliaikaista tietoa palvelimista ja verkon aktiivilaitteista. Näkymä voidaan räätälöidä tarpeiden mukaisesti, […]

Lue lisää

Identiteetin- ja pääsynhallinta ADFS

Identiteetin- ja pääsynhallinta Nykyaikainen ICT-ympäristö koostuu useista tietojärjestelmistä, jotka on kytketty toisiinsa. Usein niitä hallinnoivat eri käyttäjät, jolloin tieto ei välttämättä aina päivity kaikkiin järjestelmiin. Lisäksi käyttäjillä on eri rooleja, jotka määrittävät millaiseen tietoon heillä tulee olla pääsy. Julkisen verkon kautta tarjottavien palveluiden yleistyessä lähes kaikilla yrityksillä ja organisaatioilla on tarve hallita keskitetysti oman henkilökunnan […]

Lue lisää