Internet-liittymät

Tietoliikenneyhteyttä tarvitaan asiakkaan tilamille palveluille silloin, kun palvelut halutaan saattaa näkyväksi asiakkaille tai asiakkaan sidosryhmille.

Tarjoamme asiakkaille internet-liittymiä toimittajan konesalista asiakkaalle tai toisinpäin. Tietoliikenneyhteyden saa näkyväksi myös asiakkaan sidosryhmille. Liittymiä on mahdollista hankkia useampia ja eri nopeuksilla.