Jatkuvuuden hallinta

Liiketoiminnalle kriittisten palveluiden toiminnan jatkuminen kannattaa ja pitää turvata. Tarjoamme jatkuvuuden hallintaan ja palveluiden turvaamiseen edistyksellistä FlexBox-palvelua, jonka avulla tuotantojärjestelmistä voidaan peilata täydellinen kopio toiseen sijaintiin kapasiteettipilven sisällä.

Peilatut järjestelmät kytkeytyvät automaattisesti käyttöön mikäli pääjärjestelmä vikaantuu. Peilattu järjestelmä voidaan tarvittaessa käynnistää mihin tahansa ajanhetkeen 30 edellisen päivän aikaikkunan sisällä. Järjestelmät suojataan samalla myös muun muassa salauskiristysohjelmia vastaan.